çınar oyunları, çınar oyunu > Osmanlı Padişah Fotoğrafları

Bu kategoride Osmanlı Padişahlarının fotoğraflarını paylaşıyoruz ve haklarında kısa bilgiler veriyoruz. Bu sayfamızda oyun bulunmamaktadır.

Reklamlar
Son padişahtır. 18 Kasım 1922 - 3 Mart 1924 tarihlerinde tahtta kalmış ve Mec...
Abdülmecid
Tanzimatçı olarak bilinir. 1839 - 1861 tarihlerinde tahtta bulunmuştur. ikinc...
Abdülmecid
4 Temmuz 1918-1 Kasım 1922 tarihlerinde tahtta kalmıştır. Abdülmecid ve gülis...
Altıncı Mehmed
Reşad olarakta bilinen bu padişah 27 Nisan 1909 - 3 Temmuz 1918 tarihlerinde ...
Beşinci Mehmed
30 Mayıs 1876 - 31 ağustos 1876 tarihlerinde tahtta bulunmuştur. Abdülmecid v...
Beşinci Murad
1861 - 1876 tarihlerinde tahtta bulunmuştur. II. Mahmud ve Pertav Nihal Hatun...
Birinci Abdülaziz
21 Ocak 1774 - 7 Nisan 1789 tarihlerinde tahtta bulunmuştur. Üçüncü Ahmed e R...
Birinci Abdülha...
21 Aralık 1603 te tahta geçmiş ve 22 Kasım 1617 de tahttan inmiştir. III. Meh...
Birinci Ahmed
Yıldırım ve Sultan-i Rum ünvanlarıda bulunan Padişah Beyazid 1389 tarihinde t...
Birinci Beyazid
Birinci İbrahim 9 Şubat 1640 - 8 Ağustos 1648 tarihlerinde hüküm sürmüştür.I....
Birinci İbrahim
Gazi olarakta bilinir. 1730 - 1754 tarihlerinde tahhta kalmıştır. İkinci Must...
birinci Mahmud
Çelebi ve Kirişçi ünvanları ile de anılan padişah 1413 yılında tahta çıkmış v...
Birinci Mehmet
Hüdevendigar, Şehid adıyla da anılırdı. 1360 yılında tahta çıkmış ve şehid ol...
Birinci Murat
22 kasım 1617 tarihinde tahta çıktı 26 Şubat 1618 de tahttan indi. III.Mehmed...
birinci mustafa
Gazi Bey olarakta adlandırılan I.Orhan 1324 yılında tahta geçmiş ve ölümü ile...
Birinci Orhan
avcı olarakta anılır. 8 Ağustos 1648 - 8 Kasım 1687 tarihlerinde hüküm sürmüş...
Dördüncü Mehmed
10 eylül 1623 - 8-9 şubat 1640 tarihinde hüküm sürmüştür.
dördüncü murad
1807 - 1808 tarihlerinde tahtta bulunmuştur. Birinci ABdülhamid ve Ayşe Seniy...
Dördüncü Mustaf...
Gazi ve Fatih Sultan Mehmed olarakta anılan padişah; ilk defa 1444 yılında ta...
Fatih Sultan Me...
1876 - 1909 tarihlerinde tahtta bulunmuştur. Abdülmecid ve Tiri Müjgan Hanımı...
İkinci Abdühamid
1691-1695 tarihleri arasında tahtta kalmış olup, I. İbrahim ve Hatice Muazzez...
İkinci Ahmet
Sultan Beyazid Veli Han olarakta adlandırılan padişah 19 Mayıs 1981 yılında t...
İkinci Beyazid
İnkilapçı olarakta bilinir. 1808- 1839 yıllarında hüküm sürmüştür. I. ABdülha...
İkinci Mahmud
Gazi ve Koca Sultan olarakta anılan padişah; 1421 yılında tahta çıkmış ve 144...
İkinci Murat
1695-1703 tarihlerinde tahtta bulunmuştur. Dördüncü Mehmed ve Mah Pare Emetul...
ikinci Mustafa
genç osman diyede anılan padiyan 26 şubat 1618 de tahta çıkmış ve 19 mayıs 16...
ikinci osman
29 Eylül 1566 tarihinde tahta çıkmış ve 21 Aralık  1574'te tahttan inmiştir. ...
İkinci Selim
8 Kasım 1687 - 22 Haziran 1691 tarihlerinde hüküm sürmüş olup, I. İBrahim ve ...
ikinci Süleyman
Muhteşem Süleyman ve Şehid olarakta anılır. 30 Eylül 1520 tarihinde tahta çık...
Kanuni Sultan S...
Reklamlar
Gazi Bey olarakta adlandırılan Osman Gazi 1299 yılında tahta geçmiş ve 1324 y...
Osman Gazi
1703-1730 döneminde tahtta kalmıştır. Dördüncü Mehmed ve Mahpare Ematullah Su...
üçüncü Ahmed
27 Ocak 1595 tarihinde tahta geçmiş ve 20 ya da 21 Aralık 1603 te tahttan inm...
üçüncü mehmed
22 Aralık 1374 tarihinde tahta geçmiş ve 16 Ocak 1595 tarihinde tahttan inmiş...
üçüncü Murad